نام کاربری : کلمه عبور :
عنوان دوره : از تاریخ : تا
ماهیت : گروه :
روش آموزش : زیر گروه :
برگزار کننده :
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی
پرتال
هموویژلانس بیمارستانی
آموزشی پدافند غیر عامل
اموزش حرفه اشنایی باشبکه+network
کلاس مجازی و وب کنفرانس
دوره بانک خون
سمینار ملی بانک خون بیمارستانی(دوره بانک خون)
تست بیات
طرح صالحین - حفط و قرائت قران کریم
روشهای استاندارد سرولوژی بانک خون
دوره آموزشی دو روزه (تئوری و عملی)آنتی بادی اسکرینینگ
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دورهمدتشروعپایانشهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B11-96-321-96
هموویژلانس بیمارستانی
هموویژلانس بیمارستانی امام خمینی (ره) پزشکی
۸ ساعت۱۳۹۶/۰۵/۰۷۱۳۹۶/۰۵/۱۲
رایگان
۷۹۵۶تهران ثبت نام
B11-96-322-96
هموویژلانس بیمارستانی
هموویزلانس بیمارستانی امام خمینی (ره) پرستاری
۸ ساعت۱۳۹۶/۰۵/۰۷۱۳۹۶/۰۵/۱۲
رایگان
۷۶۵۰تهران ثبت نام
B11-96-323-96
هموویژلانس بیمارستانی
هموویژلانس بیمارستانی امام خمینی (ره) بانک خون
۸ ساعت۱۳۹۶/۰۵/۰۷۱۳۹۶/۰۵/۱۲
رایگان
۴۷۵تهران ثبت نام
B11-96-381-96
هموویژلانس بیمارستانی
هموویژلانس بیمارستانی دکتر شریعتی پرستاری
۸ ساعت۱۳۹۶/۰۵/۰۷۱۳۹۶/۰۵/۱۱
رایگان
۸۶۱۹تهران ثبت نام
B11-96-383-96
هموویژلانس بیمارستانی
هموویژلانس بیمارستانی دکتر شریعتی پزشکی
۸ ساعت۱۳۹۶/۰۵/۰۷۱۳۹۶/۰۵/۱۱
رایگان
۸۶۰۰تهران ثبت نام
B11-96-384-96
هموویژلانس بیمارستانی
هموویژلانس بیمارستانی دکتر شریعتی بانک خون
۸ ساعت۱۳۹۶/۰۵/۰۷۱۳۹۶/۰۵/۱۱
رایگان
۴۷۸تهران ثبت نام
B11-96-742-96
هموویژلانس بیمارستانی
هموویژلانس بیمارستانی زعیم ورامین پرستاری
۸ ساعت۱۳۹۶/۰۵/۰۷۱۳۹۶/۰۵/۰۹
رایگان
۳۲تهران ثبت نام
B11-96-743-96
هموویژلانس بیمارستانی
هموویژلانس بیمارستانی زعیم ورامین پزشکی
۸ ساعت۱۳۹۶/۰۵/۰۷۱۳۹۶/۰۵/۰۹
رایگان
۶۷تهران ثبت نام
B11-96-744-96
هموویژلانس بیمارستانی
هموویژلانس بیمارستانی زعیم ورامین بانک خون
۸ ساعت۱۳۹۶/۰۵/۰۷۱۳۹۶/۰۵/۰۹
رایگان
۴۹۲تهران ثبت نام
B11-96-745-96
هموویژلانس بیمارستانی
هموویژلانس بیمارستانی کیان پرستاری
۸ ساعت۱۳۹۶/۰۵/۱۰۱۳۹۶/۰۵/۱۱
رایگان
۸۹۸۲تهران ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۷ ردیف