نام کاربری : کلمه عبور :
تماس با ما
کرمانشاه
hooshangusefi@yahoo.com
تلفن : ۰۸۳-۳۸۲۳۹۲۵۰
فاکس : ۰۸۳-۳۸۲۳۹۲۸۵
آدرس : بلوارشهيدبهشتي اداره کل انتقال خون کرمانشاه i
صندوق پستی :
کردستان
fm.biology@gmail.com
تلفن : ۰۸۷۳۳۲۳۹۱۲۰
فاکس : ۰۸۷۳۳۲۳۸۰۷۰
آدرس : سنندج - خيابان پاسداران - سه راه حافظ- اداره کل انتقال خون استان کردستان
صندوق پستی : ۶۶۱۷۶۱۸۵۱۱
همدان
gisoo1977@yahoo.com
تلفن : ۰۸۱۳۴۲۲۸۰۰۲
فاکس : ۰۸۱۳۴۲۲۸۰۰۹
آدرس :
صندوق پستی :
سازمان انتقال خون ایران(ستاد)

تلفن : ۰۲۱۸۲۰۵۰
فاکس :
آدرس : تهران، اتوبان شيخ فضل الله نوري تقاطع همت، جنب مرکز همايش هاي برج ميلاد
صندوق پستی :
آذربایجان غربی
nagizadehmokhtar@yahoo,com
تلفن : ۰۴۴۳۳۴۴۲۱۱۱
فاکس :
آدرس : اروميه بلوار مدرس جنب فرشگاه رفاه انتقاخون اروميه
صندوق پستی :