ساعات برگزاری آزمون پودمان مفاهیم پایه

با سلام

احتراما به استحضار میرساند ، برگزاری آزمون پودمان مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون برای کارشناسان فنی و کارشناسان ارشد و دکتری ( ستاد مرکزی)

روزهای 9 و 11 اسفند ماه ساعت 12-9 

روز 10 اسفند ساعت 15-13 میباشد.

کلاس رفع اشکال
با سلام و احترام به استحضار می رساند کلاس آموزشی و رفع اشکال پودمان مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون جهت کارشناسان فنی ستاد ( ثبت نام شده )در ساعت 12-10 تاریخ 7 اسفندماه روز شنبه و برای کارشناسان ارشد و دکتری (ثبت نام شده )ساعت 15-13 همانروز در سالن اجتماعات ستاد مرکزی برگزار خواهد شد
در خصوص فایل pdf پودمان مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و طب انتقال خون
با سلام احتراما به استحضار همکاران محترم فنی میرساند فایل pdf پودمان مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و طب انتقال خون جهت بهره برداری در سامانه فراگیر قابل مطالعه میباشدجهت کارشناسان و کارشناسان ارشد ودکتری فایل ها مشخص ومتفاوت میباشد
اطلاعات فردی سازمانی

عرض سلام و ادب 

با توجه به بخش های مهارتی و نیازسنجی های آموزشی, کلیه پرسنل لطفا اطلاعات فردی - مشخصات سازمانی - مشخصات ارتباطی خود را در سامانه فراگیر آموزش خود وارد نموده تا بتوانیم در راستای آموزش شما پرسنل عزیز  هدفمند عمل کنیم 

تکمیل اطلاعات

ضروری 

 لطفا هرچه سريع تردر اولين فرصت نسبت به تكميل اطلاعات پرسنلي خود در قسمت اطلاعات كاربر->اطلاعات فردي سازماني اقدام نمائيد تا در مراحل بعدي تكميل  سوابق آموزشي خود  با مشكل مواجه نشويد

اموزش سامانه فراگیر و سامانه یادگیری الکترونیکی
فیلم آموزشی آموزش سامانه فراگیر آموزش و سامانه یادگیری الکترونیکی در کتابخانه موجود می باشد